Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ORLEN Serwis S.A.

21-05-2021  Aktualności

Oświadczeniem akcjonariusza PKN ORLEN S.A. z dniem 21.05.2021 r. powołano Panią Agnieszkę Żyro w skład 

R
ady Nadzorczej ORLEN Serwis S.A. na funkcję Członka Rady Nadzorczej.
 


Rada Nadzorcza Spółki pracuje od 21.05.2021 r. w następującym składzie:​​

Rafał Trzebiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Zaręba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Renata Rosiak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Stanik - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Żyro - Członek Rady Nadzorczej.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN