Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Klauzula informacyjna - procesy handlowe

Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonawcę/Zleceniobiorcę/Kontrahenta/Dostawcęoraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Zleceniobiorcą/Kontrahentem/Dostawcąprzy zawarciu i realizacji umów na rzecz  ORLEN Serwis S.A. 

Wzór_klauzula_kontrahent_dla_pracowników_RODO.docxWzór_klauzula_kontrahent_dla_pracowników_RODO.docx


Klauzula informacyjna dla Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlegającej wpisowi do CEIDG w tym wspólnika spółki cywilnej

Wzór_klauzula_kontrahent_RODO.docxWzór_klauzula_kontrahent_RODO.docx

 

 
 

Marki Grupy ORLEN