Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program stażowy "Kierunek ORLEN"
PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN
 
Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.


KO_w_liczbach_big_size.png


 
​​

STAŻ WIELU MOŻLIWOŚĆI WYBORU
 

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku.

                                                                          

Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji i wybranej specjalności zawodowej: 

 • Audytu, Kontroli, Bezpieczeńst
 • B+R/R&D
 • Energetyki
 • Finansów 
 • Inwestycji
 • IT
 • Laboratorium
 • Marketingu
 • Produkcji: Rafinerii i Petrochemii 
 • Sprzedaży
 • Strategii i Rozwoju
 • Techniki 
 • Utrzymania Ruchu 
 • Zakupów​

 
 
 
KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN
 
Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów. 
 
REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO
 

Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Etapy rekrutacji:

 


 •        wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
 •        spotkanie z przyszłym opiekunem
 •        informacja o zakwalifikowaniu na staż - czerwiec b.r..
 •        rozpoczęcie 6. miesięcznych staży - lipiec b.r..
  

                                                                       APLIKUJĘ NA STAŻ  
 
 
​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN