Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY

WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Informujemy, że ORLEN Serwis S.A. rozpatruje wyłącznie wnioski pracowników ORLEN Serwis S.A. 

 
W celu ubiegania się o wsparcie ze środków ORLEN Serwis prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres:
 
ORLEN Serwis S.A., Biuro Organizacji i Administracji,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie darowizny”.

 
Do wniosku prosimy dołączyć informacje potwierdzające i uwiarygodniające wniosek i wnioskodawcę (np. informacje o dochodach/stanie materialnym rodziny, zaświadczenia lekarskie, itp.)  

 
Wnioski osób fizycznych (z wyłączeniem pracowników ORLEN Serwis S.A.), będących w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny rozpatruje Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Wnioski tego rodzaju, o ile trafią do ORLEN Serwis S.A., będą przekazywane do rozpatrzenia przez Fundację.
 
WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY DLA OSÓB PRAWNYCH
ORLEN Serwis S.A. udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

wniosek_o_darowiznę_osoby_prawne.pdfwniosek o darowiznę osoby prawne.pdf
 
W celu ubiegania się o wsparcie ze środków ORLEN Serwis prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres:


ORLEN Serwis S.A., Biuro Organizacji i Administracji,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie darowizny”.

 
 

Marki Grupy ORLEN