Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
PRIORYTETY DZIAŁALNOSCI DOBROCZYNNEJ

Kierunek działalności dobroczynnej  ORLEN Serwis S.A. wytyczają cztery priorytety oraz określone w nich obszary:


a) ORLEN SERWIS DLA ŚRODOWISKA

 • wspieranie inicjatyw związanych z racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom,
 • wspieranie inicjatyw związanych z utrzymywaniem i przywracaniem elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
 • wspieranie inicjatyw realizujących idee gospodarki o obiegu zamkniętym.


b) ORLEN SERWIS DLA SPOŁECZEŃSTWA

 • wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka oraz młodzieży opuszczającej Domy Dziecka,
 • wspieranie grup wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw skierowanych do repatriantów oraz ich rodzin,
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych oraz partnerów lokalnych.


c) ORLEN SERWIS DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

 • wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych,
 • wspieranie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach,
 • wspieranie instytucji i placówek medycznych,
 • wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia.


d) ORLEN SERWIS DLA SPORTU, EDUKACJI I KULTURY

 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sportu,
 • wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki,
 • wspieranie młodych talentów,
 • wspieranie inicjatyw ochrony i renowacji zabytków,
 • wspieranie inicjatyw promujących kulturę i historię Polski.
 
 

Marki Grupy ORLEN