Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
POLITYKA DOBROCZYNNOŚCI
​Mając na uwadze potrzeby społeczności, opracowaliśmy „Politykę dobroczynności ORLEN Serwis S.A”, stanowiącą deklarację otwartości na otaczający nas świat, wrażliwości na problemy innych oraz problemy środowiska.
 
Realizując „Politykę dobroczynności” pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. „Polityka dobroczynności” stanowi zatem istotny element społecznej odpowiedzialności zarówno ORLEN Serwis S.A. jak i Grupy Kapitałowej  ORLEN.
 
Celem niniejszej „Polityki dobroczynności” jest uregulowanie w Spółce, w ramach  kształtowania wspólnej strategii i polityki korporacyjnej w Grupie Kapitałowej ORLEN, zasad udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. 
 
 

Marki Grupy ORLEN