Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
E-Faktura

Przesyłanie faktur w wersji elektronicznej wymaga podpisania „Porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej”. 

Podpisane przez Dostawcę porozumienie (w dwóch egzemplarzach) należy wysłać na adres: 
ORLEN Serwis S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock.

Po obustronnym podpisaniu porozumienia Dostawca przesyła e-faktury w postaci plików PDF na poniższy adres mailowy: efaktura.ossa@orlen.pl zgodnie z warunkami zawartymi w „Instrukcji przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN Serwis S.A.”

Porozumienie OSSA 2021 E-faktura.DOC Porozumienie OSSA 2021 E-faktura.DOC

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN