Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Albert Paweł Kołodziejski

 

Prezes Zarządu

 

 

Został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Serwis S.A. 6 kwietnia 2018 r. 

 

A​lbert Paweł Kołodziejski, ur. w 1978 r. w Pł​oc​ku. Menadżer i prawnik. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  podyplomowych studiów na Wydziale Mechaniki Budownictwa i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

 

Ekspert zarządzania operacyjnego i strategicznego z dyplomem Ministra Skarbu Państwa uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

Od 2008 roku  nieprzerwalnie pracuje w zarządach spółek prawa handlowego, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządu.

 

Od 2007 roku  nieprzerwalnie pracuje w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego, pełniąc funkcję  przewodniczących i sekretarzy Rad Nadzorczych.

 

Od 2016 rok pracuje w PKN ORLEN – rozpoczynał pracę na stanowisku Dyrektora Działu Rozliczeń i Rozwojów  Systemów Sprzedaży, a także Dyrektora Biura Operacji Logistycznych.

 

Menadżer z bogatym, praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedaży, marketingu, PR, a także budownictwa, gospodarki komunalnej i energetyki.

 

Żonaty, dwójka dzieci. Hobby: prawo, strzelectwo sportowe.​​ 

Paweł Aleksander J​egier
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

 
Został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu  ds. Operacyjnych ORLEN Serwis S.A. 1 czerwca 2018 r.
Paweł Aleksander Jegier jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją Prawo Gospodarcze. Ukończył studia podyplomowe  „Zarządzanie Projektami i Pozyskiwanie Funduszy z UE” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz „Rynek nieruchomości – wycena” na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.
Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 2009 r. zasiada w organach spółek prawa handlowego: BSP S.A. w  Łodzi, PKS sp. z o.o. w Gnieźnie, Tonsil  S.A.  z siedzibą we Wrześni, Łódzki  Fundusz  Poręczeń Kredytowych
sp. z o.o. w Łodzi, Rawik sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.
Od 2006 do 2012 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie m.in. reprezentował właściwego Ministra ds. Skarbu Państwa podczas zgromadzeń udziałowców w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 
W latach 2007-2014 prowadził wykłady dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Łodzi. 
Posiada również doświadczenie w pracy samorządowej oraz administracji rządowej. Pełnił funkcję  Doradcy, a następnie Zastępcy Prezydenta Miasta Zduńska Wola, gdzie pełnił nadzór nad: Biurem Inwestycji i Rozwoju, Biurem Infrastruktury Technicznej, Biurem Nieruchomości oraz Biurem Gospodarki Przestrzennej. Nadzorował realizację kluczowych projektów inwestycyjnych m.in. Rewitalizację Centrum Miasta Zduńska Wola wraz z budową Zduńskowolskiego Centrum Integracji „Ratusz”. 
Od 2016 r. kierował, jako Dyrektor  Łódzkim Oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zatrudniającym 750 pracowników
i posiadającym 21 oddziałów po jednym w każdym powiecie województwa łódzkiego.  Paweł Aleksander Jegier jest również Członkiem Rady Programowej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Łodzi  „Radio Łódź”  S.A.  
Paweł Aleksander Jegier posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zarządzaniu projektami. 

 

 

Paweł Stańczyk 

 
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

 

 

Został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju ORLEN Serwis S.A. z dniem 11 czerwca 2018 r.

Pan Paweł Stańczyk jest absolwentem studiów menedżerskich MBA Energetyka, a także stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył wiele kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek.

W ORLEN Serwis S.A. odpowiada za obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. Spółka wówczas odnotowała najlepsze w historii wyniki finansowe. Pan Paweł Stańczyk odpowiadał za wdrożenie w Spółce pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Odnotował liczne sukcesy m.in.: skutecznie przeprowadzone połączenie spółek OLPP i PERN oraz uzyskanie rekordowych obrotów na terminalach paliwowych. Zainicjował szeroko zakrojony program budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych wychodząc naprzeciw efektom skutecznej walki Rządu RP z szarą strefą.

Po fuzji OLPP i PERN  pracował w  PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję  Dyrektora Wykonawczego ds. Logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemczech i Litwie. Podlegały mu segmentowo m.in. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., IKS Solino S.A., ORLEN Aviation Sp. z o.o. Odpowiadał biznesowo za wdrożenie Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Doprowadził do podpisania od wielu lat oczekiwanego porozumienia z PERN S.A. w sprawie budowy 100 km rurociągu Boronów-Trzebinia, a także wypracował warunki do zwiększenia wydajności i przepustowości w dostarczaniu paliw istniejącymi rurociągami PERN S.A., zwłaszcza w kierunku Mościsk i do kawern IKS Solino. Koordynował również projekty inwestycyjne ukierunkowane na budowanie nowych pojemności magazynowych Koncernu.

Przez wiele lat był związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. Od 2006 do 2016 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta Miasta Ostrołęki, odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. 

Żonaty, dwójka dzieci. Hobby: karate kyokushin (stopień mistrzowski 1. DAN).

 
Tomasz Andrzej Dobrowolski
 
Członek Zarządu ds. Techniki

 

 
Od 1989 r. jest związany zawodowo z GK ORLEN, gdzie zdobywał doświadczenie jako inżynier-automatyk w procesach utrzymania ruchu, remontach i inwestycjach na najważniejszych instalacjach petrochemicznych, rafineryjnych oraz energetycznych. 

 
W latach 2001-2006 był członkiem Rady Nadzorczej ORLEN Automatyka, a w 2012 r. został jej dyrektorem Biura Techniki, odpowiedzialnym za zarządzanie częścią operacyjną. W 2013 r. w ramach unii personalnej i procesów połączeniowych pełnił równolegle funkcję dyrektorem Biura ds. Elektrycznych i AKPiA w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Remontowym RemWil (po połączeniu spółek i powstaniu ORLEN Serwis SA objął nadzorem branżę elektryczną i automatyczną). 

 
Główne obszary kompetencji: zarządzanie projektem, negocjacje, motywowanie, techniki prezentacji, planowanie i priorytety oraz zarządzanie przez cele. 

 
Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej (specjalność automatyka i metrologia elektryczna). Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał także dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uczestniczył w projekcie Akademia Biznesu PKN ORLEN.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Marko Samarowski
 
Członek Zarządu ds. Finansowych

 

 
Został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Serwis S.A. 18 czerwca 2018 r.

 
Marko Samarowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Rachunkowości/Controlling Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Niemczech. Absolwent Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami firm, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, z branży chemicznej, spożywczej i energetycznej.

 
Przez wiele lat pracował jako Dyrektor Finansowy czy Członek Zarządu ds. Finansowych w takich firmach jak: BASF Polska, Südzucker AG, Classen-Pol S.A., Dalkia Polska. 

 
Odpowiadał tam między innymi za nadzór nad finansami, budżetowanie, realizację strategii finansowej, współtworzenie strategii inwestycyjnej firmy czy negocjacje z URE. Posiada dodatkowe doświadczenie w zarządzaniu obszarem zaopatrzenia i logistyki.

 
W toku swojej kariery zawodowej był również odpowiedzialny za kilka dużych projektów związanych z restrukturyzacją i optymalizacją procesów biznesowych. Zrealizował z sukcesem wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP, a w ramach M&A sfinalizował proces przejęcia kilkunastu spółek kapitałowych. Na potrzeby płynności finansowej odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji korporacyjnych.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN