Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd
 

  Paweł Aleksander J​egier

  

 

  Prezes Zarządu
 

Paweł Aleksander Jegier jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją Prawo Gospodarcze. Ukończył studia podyplomowe  „Zarządzanie Projektami i Pozyskiwanie Funduszy z UE” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz „Rynek nieruchomości – wycena” na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.

 

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 2009 r. zasiada w organach spółek prawa handlowego: BSP S.A. w  Łodzi, PKS sp. z o.o. w Gnieźnie, Tonsil  S.A.  z siedzibą we Wrześni, Łódzki  Fundusz  Poręczeń Kredytowych
sp. z o.o. w Łodzi, Rawik sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

 

Od 2006 do 2012 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie m.in. reprezentował właściwego Ministra ds. Skarbu Państwa podczas zgromadzeń udziałowców w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 

 

W latach 2007-2014 prowadził wykłady dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Łodzi. 

 

Posiada również doświadczenie w pracy samorządowej oraz administracji rządowej. Pełnił funkcję  Doradcy, a następnie Zastępcy Prezydenta Miasta Zduńska Wola, gdzie pełnił nadzór nad: Biurem Inwestycji i Rozwoju, Biurem Infrastruktury Technicznej, Biurem Nieruchomości oraz Biurem Gospodarki Przestrzennej. Nadzorował realizację kluczowych projektów inwestycyjnych m.in. Rewitalizację Centrum Miasta Zduńska Wola wraz z budową Zduńskowolskiego Centrum Integracji „Ratusz”. 

 

Od 2016 r. kierował, jako Dyrektor  Łódzkim Oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zatrudniającym 750 pracowników
i posiadającym 21 oddziałów po jednym w każdym powiecie województwa łódzkiego.  Paweł Aleksander Jegier jest również Członkiem Rady Programowej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Łodzi  „Radio Łódź”  S.A.  

 

Paweł Aleksander Jegier posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zarządzaniu projektami. 
Maciej Moroz
 
 

Członek Zarządu ds. Rozwoju


Pan Maciej Moroz został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych w ORLEN Serwis S.A. z dniem 1 grudnia 2019 r., gdzie odpowiada za obszar sprzedaży, zakupów oraz kontroli jakości.

Maciej Moroz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, wydział mechaniczny. Ukończył studia podyplomowe „Handel zagraniczny” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto ukończył kursy i szkolenia dla menadżerów oraz z obszaru marketingu i Prawa Pracy.

Profesjonalista, menadżer z ponad 25 letnim stażem, posiada duże doświadczenie i kompetencje w zakresie: zarządzania firmą i dużymi zespołami pracowników, zarządzania ryzykiem i zmianą, planowania, realizacji i nadzoru projektów inwestycyjnych, sprzedaży i rozwoju biznesu oraz integracji  systemów i ludzi zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 w branżach takich jak: rafineria i petrochemia, chemia, energetyka, farmacja, kosmetyki oraz przemysł spożywczy.


Pan Maciej Moroz jest związany z Grupą ORLEN od marca 2018 roku, gdzie zajmował stanowiska: Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów PKN ORLEN S.A., Dyrektora Biura Techniki PKN ORLEN S.A. oraz sprawował nadzór segmentowy zarządzanego obszaru w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN.

​Marko Samarowski
 
 
Członek Zarządu ds. Finansowych
 
 
Został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Serwis S.A. 18 czerwca 2018 r.

Marko Samarowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Rachunkowości/Controlling Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Niemczech. Absolwent Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami firm, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, z branży chemicznej, spożywczej i energetycznej.
Przez wiele lat pracował jako Dyrektor Finansowy czy Członek Zarządu ds. Finansowych w takich firmach jak: BASF Polska, Südzucker AG, Classen-Pol S.A., Dalkia Polska. 
Odpowiadał tam między innymi za nadzór nad finansami, budżetowanie, realizację strategii finansowej, współtworzenie strategii inwestycyjnej firmy czy negocjacje z URE. Posiada dodatkowe doświadczenie w zarządzaniu obszarem zaopatrzenia i logistyki.
 
W toku swojej kariery zawodowej był również odpowiedzialny za kilka dużych projektów związanych z restrukturyzacją i optymalizacją procesów biznesowych. Zrealizował z sukcesem wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP, a w ramach M&A sfinalizował proces przejęcia kilkunastu spółek kapitałowych. Na potrzeby płynności finansowej odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji korporacyjnych.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Przemysław Iwan
 
Członek Zarządu ds. Bezpieczeństwa

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją Ekonomia. Ukończył pilotażowy kierunek Master in Public Administration (MPA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.


Doświad
czenie zawodowe zdobywał pracując m.in. jako urzędnik administracji szczebla rządowego i samorządowego.  

Uczestniczył w wielu różnorodnych projektach organizacyjnych, mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania Urzędów, m.in. we wdrożeniu normy ISO 9001, samoocenie CAF (Cammon Assesment Framework), czy wdrażaniu kontroli zarządczej wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Koordynował pracę komórki wsparcia nadzoru właścicielskiego (korporacyjnego) nad spółkami z udziałem m. st. Warszawy.

W latach 2016 - 2017 pełnił rolę Dyrektora Biura Logistyki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, gdzie nadzorował obszary zakupów, zarządzania nieruchomościami, informatyki, archiwum, kancelarii i transportu.

W ostatnim czasie sprawował funkcje: Prezesa Zarządu Spółki Euromedicus sp. z o.o., zajmującej się usługami medycznymi oraz Członka Zarządu Spółki ORLEN Eko Sp. z o.o.
 

Z dniem 05.05.2021 r. został powołany na Członka Zarządu Spółki ORLEN Serwis S.A. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN