Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

  Paweł Aleksander J​egier

Prezes Zarządu

Paweł Aleksander Jegier jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją Prawo Gospodarcze. Ukończył studia podyplomowe  „Zarządzanie Projektami i Pozyskiwanie Funduszy z UE” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz „Rynek nieruchomości – wycena” na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 2009 r. zasiada w organach spółek prawa handlowego: BSP S.A. w  Łodzi, PKS sp. z o.o. w Gnieźnie, Tonsil  S.A.  z siedzibą we Wrześni, Łódzki  Fundusz  Poręczeń Kredytowych
sp. z o.o. w Łodzi, Rawik sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

Od 2006 do 2012 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie m.in. reprezentował właściwego Ministra ds. Skarbu Państwa podczas zgromadzeń udziałowców w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 

W latach 2007-2014 prowadził wykłady dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Łodzi. 

Posiada również doświadczenie w pracy samorządowej oraz administracji rządowej. Pełnił funkcję  Doradcy, a następnie Zastępcy Prezydenta Miasta Zduńska Wola, gdzie pełnił nadzór nad: Biurem Inwestycji i Rozwoju, Biurem Infrastruktury Technicznej, Biurem Nieruchomości oraz Biurem Gospodarki Przestrzennej. Nadzorował realizację kluczowych projektów inwestycyjnych m.in. Rewitalizację Centrum Miasta Zduńska Wola wraz z budową Zduńskowolskiego Centrum Integracji „Ratusz”. 

Od 2016 r. kierował, jako Dyrektor  Łódzkim Oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zatrudniającym 750 pracowników
i posiadającym 21 oddziałów po jednym w każdym powiecie województwa łódzkiego.  Paweł Aleksander Jegier jest również Członkiem Rady Programowej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Łodzi  „Radio Łódź”  S.A.  

Paweł Aleksander Jegier posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zarządzaniu projektami. 

 
 
Paweł Stańczyk  
 
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

 

Został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju ORLEN Serwis S.A. z dniem 11 czerwca 2018 r.

Pan Paweł Stańczyk jest absolwentem studiów menedżerskich MBA Energetyka, a także stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył wiele kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek.

W ORLEN Serwis S.A. odpowiada za obszar realizacji strategicznych projektów, optymalizację procesów oraz aktywność spółki na rynkach zagranicznych. Nadzoruje pracę Działu Rozwoju i Zarządzania Projektami oraz Oddziałów w Neratovicach (Republika Czeska), Kownie (Republika Litewska) i Trzebini.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. Spółka wówczas odnotowała najlepsze w historii wyniki finansowe. Pan Paweł Stańczyk odpowiadał za wdrożenie w Spółce pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Odnotował liczne sukcesy m.in.: skutecznie przeprowadzone połączenie spółek OLPP i PERN oraz uzyskanie rekordowych obrotów na terminalach paliwowych. Zainicjował szeroko zakrojony program budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych wychodząc naprzeciw efektom skutecznej walki Rządu RP z szarą strefą.

Po fuzji OLPP i PERN  pracował w  PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję  Dyrektora Wykonawczego ds. Logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemczech i Litwie. Podlegały mu segmentowo m.in. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., IKS Solino S.A., ORLEN Aviation Sp. z o.o. Odpowiadał biznesowo za wdrożenie Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Doprowadził do podpisania od wielu lat oczekiwanego porozumienia z PERN S.A. w sprawie budowy 100 km rurociągu Boronów-Trzebinia, a także wypracował warunki do zwiększenia wydajności i przepustowości w dostarczaniu paliw istniejącymi rurociągami PERN S.A., zwłaszcza w kierunku Mościsk i do kawern IKS Solino. Koordynował również projekty inwestycyjne ukierunkowane na budowanie nowych pojemności magazynowych Koncernu.

Przez wiele lat był związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. Od 2006 do 2016 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta Miasta Ostrołęki, odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. 

Żonaty, dwójka dzieci. Hobby: karate kyokushin (stopień mistrzowski 1. DAN).


 
Maciej Moroz
 

Członek Zarządu ds. Handlowych 

 

Pan Maciej Moroz został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych w ORLEN Serwis S.A. z dniem 1 grudnia 2019 r., gdzie odpowiada za obszar sprzedaży, zakupów oraz kontroli jakości.

Maciej Moroz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, wydział mechaniczny. Ukończył studia podyplomowe „Handel zagraniczny” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto ukończył kursy i szkolenia dla menadżerów oraz z obszaru marketingu i Prawa Pracy.

Profesjonalista, menadżer z ponad 25 letnim stażem, posiada duże doświadczenie i kompetencje w zakresie: zarządzania firmą i dużymi zespołami pracowników, zarządzania ryzykiem i zmianą, planowania, realizacji i nadzoru projektów inwestycyjnych, sprzedaży i rozwoju biznesu oraz integracji  systemów i ludzi zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 w branżach takich jak: rafineria i petrochemia, chemia, energetyka, farmacja, kosmetyki oraz przemysł spożywczy.

Pan Maciej Moroz jest związany z Grupą ORLEN od marca 2018 roku, gdzie zajmował stanowiska: Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów PKN ORLEN S.A., Dyrektora Biura Techniki PKN ORLEN S.A. oraz sprawował nadzór segmentowy zarządzanego obszaru w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN.

 
​Marko Samarowski
 
Członek Zarządu ds. Finansowych

 
Został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Serwis S.A. 18 czerwca 2018 r.

 
Marko Samarowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Rachunkowości/Controlling Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Niemczech. Absolwent Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami firm, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, z branży chemicznej, spożywczej i energetycznej.
Przez wiele lat pracował jako Dyrektor Finansowy czy Członek Zarządu ds. Finansowych w takich firmach jak: BASF Polska, Südzucker AG, Classen-Pol S.A., Dalkia Polska. 
Odpowiadał tam między innymi za nadzór nad finansami, budżetowanie, realizację strategii finansowej, współtworzenie strategii inwestycyjnej firmy czy negocjacje z URE. Posiada dodatkowe doświadczenie w zarządzaniu obszarem zaopatrzenia i logistyki.
 
W toku swojej kariery zawodowej był również odpowiedzialny za kilka dużych projektów związanych z restrukturyzacją i optymalizacją procesów biznesowych. Zrealizował z sukcesem wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP, a w ramach M&A sfinalizował proces przejęcia kilkunastu spółek kapitałowych. Na potrzeby płynności finansowej odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji korporacyjnych.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN