Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
ORLEN Serwis.jpg 
 
 
 POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA


ORLEN Serwis Spółka Akcyjna jest firmą realizującą prace w zakresie budowy, utrzymania ruchu, remontów i modernizacji, w branżach mechanicznej, elektrycznej, automatyki, maszyn wirowych, urządzeń dźwignicowych oraz  transportu i pakowania wyrobów.


Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek GK Orlen i jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji, w tym charakteru i skali wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług.

 

Spółka realizuje przyjętą Politykę poprzez:

 
 • ​wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2014-12, PN-EN 3834-2:2007, PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2012, PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
 •  
 • spełnienie: wymagań klienta, wewnętrznych aktów organizacyjnych, wymagań prawnych (włącznie z wymaganiami w zakresie jakości, BHP, środowiska, bezpieczeństwa informacji i spawalnictwa), korporacyjnych, norm oraz innych, co do których firma się zobowiązała,
 •  
 • doskonalenie usług, celem ich realizacji na jak najwyższym poziomie,
 •  
 • stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu minimalizowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zapobiegania zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 •  
 • zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym podejmowanie aktywnych działań na rzecz ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska,
 •  
 • podejmowanie działań w celu utrzymania zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa informacji,
 •  
 • podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników oraz ich angażowanie do działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa informacji,
 •  
 • współpracę z innymi Spółkami GK ORLEN.
 

 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów. Zapewnia zachowanie integralności wdrożonych systemów.

 

Polityka ta jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników firmy.

 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN