Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
ORLEN Serwis.jpg  
 

​POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna jest firmą realizującą prace w zakresie budowy, utrzymania ruchu, remontów i modernizacji, w branżach mechanicznej, elektrycznej, automatyki, maszyn wirowych, urządzeń dźwignicowych oraz  transportu i pakowania wyrobów.

 

Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek GK ORLEN i jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji, w tym charakteru i skali wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług.

 

Spółka realizuje przyjętą Politykę poprzez: 

  • ​​wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 45001, PN-ISO/IEC 27001, PN-EN 3834-2, PN-EN 1090-1+A1, PN-EN 1090-2+A1, PN-EN ISO/IEC 17025;
  • dostarczenie Klientom usług serwisowych na wysokim poziomie, 
  • monitorowanie i analizę zadowolenia naszych Klientów, 
  • spełnienie wymagań, w tym wymagań prawnych i innych dla realizowanych procesów,
  • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, 
  • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej wszystkich Pracowników,
  • w konsultacji i współpracy z pracownikami zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom oraz dążenie do stałej poprawy poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
  • doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji Pracowników w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • podejmowanie działań w celu utrzymania zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.

 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów. Zapewnia zachowanie integralności wdrożonych systemów.

 

Polityka ta jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników firmy.

 
​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN