Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nasza historia
Początki istnienia Spółki sięgają roku 1963, kiedy to w obecnym PKN ORLEN  S.A. (wcześniej Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne) powołano Służbę Głównego Automatyka, zajmującą się  serwisem i utrzymaniem ruchu urządzeń i instalacji. W wyniku restrukturyzacji Spółka w 1999 roku została przekształcona w Centrum Serwisowe Automatyki PetroAutomatyka Sp. z o.o. Następnie w wyniku wprowadzenia na rynek marki ORLEN, w 2001 r. Spółka zmieniła nazwę na ORLEN Automatyka sp. z o.o., zatrudniając początkowo ok. 200 pracowników.

W dniu 28 października 2014 roku doszło do utworzenia ORLEN Serwis S.A., która za cel przyjęła prowadzenie działalności serwisowej w zakresie automatyki, elektryki oraz mechaniki, ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy Kapitałowej ORLEN.

W roku 2015 nastąpiło połączenie Spółek: ORLEN Automatyka sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil sp. z o.o., ORLEN Serwis S.A. Rok później, w ramach optymalizacji struktury i profilu działalności grupy ORLEN, do Spółki ORLEN Serwis S.A. została włączona również Spółka ORLEN Wir sp. z o.o oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Wircom” sp. z o.o.

Następnie w roku 2018 nastąpiło przejęcie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) - Obszar Usług Technicznych od Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

W wyniku połączenia Spółek i ciągłego rozwoju, liczba zatrudnionych wzrosła do ponad 1700 pracowników.
 
 

Marki Grupy ORLEN