Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
ORLEN Serwis S.A.
ul. Chemików 7
09 - 411 Płock

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000531983
NIP:
774-32-21-601
Kapitał zakładowy / kapitał wpłacony:
14.483.440 zł
REGON: 360160621
 
 
 

Marki Grupy ORLEN