Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Usługi branży mechanicznej
Usługi branży mechanicznej:

 

 • Utrzymanie ruchu instalacji technologicznych i pomocniczych (infrastruktura).
 • Remonty i modernizacje instalacji technologicznych.
 • Remonty urządzeń dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego i energetyki, w tym podlegających pod UDT.
 • Remonty, modernizacje i budowa instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych.
 • Remonty armatury odcinającej do DN1000 PN30 MPa.
 • Remont i nastawa z odbiorem UDT zaworów bezpieczeństwa.
 • Budowa nowych instalacji technologicznych dla  przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego i energetyki w formule „pod klucz”, EPC.
 • Budowa obiektów przemysłowych oraz montaż urządzeń technologicznych.
 • Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych, w tym prace ziemne.
 • Modernizacja i budowa stacji uzdatniania wody pitnej oraz wód do celów przemysłowych (stacje demineralizacji, dekarbonizacji).
 • Modernizacje i budowa nowych przepompowni.
 • Wykonywanie i montaż konstrukcji stalowych.
 • Obróbka skrawaniem na obrabiarkach stacjonarnych: toczenie do Ø2400 mm, frezowanie, szlifowanie, wytaczanie.
 • Wykonanie otworów w dnach sitowych o grubości do 1200 mm.
 • Obróbka przylg połączeń kołnierzowych bez konieczności ich demontażu specjalistycznymi urządzeniami, w zakresach średnic Ø 80-2000 mm.
 • Spawanie metodami 111 (elektroda otulona), 121 (łuk kryty), 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG), 311 (gazowe acetylenowo-tlenowe).

 • ​Obróbka cieplna złączy spawanych.
 • Naprawa taśm przenośników transporterowych.
 • Doradztwo z zakresu spawalnictwa wszelkich typów stali i metali nieżelaznych.
 • Pomiary wielkości mechanicznych, uwierzytelnianie i naprawy warsztatowych przyrządów pomiarowych.

 

Budowa aparatów:

 • Budowa urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektywy Europejskiej (PED) dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego i energetyki takich jak: wymienniki płaszczowo-rurowe, zbiorniki, kolumny zgodnie z EN-13445 i ASME SEC. VIII DIV. I, ze stali węglowych, niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych.
 • Opracowywanie technologii napraw i modernizacji urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu.
 • Nadzorowanie napraw i modernizacji urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu oraz wykonywanie poświadczeń tych napraw.
 • Badania wizualne, penetracyjne, radiograficzne i ultradźwiękowe. 

 

​ 

 
 

Marki Grupy ORLEN