Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Usługi branży elektrycznej
Usługi branży elektrycznej.
 
 • Wykonywanie wszelkich rodzajów instalacji elektrycznych: oświetleniowych, grzewczych, siłowych, odgromowych w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym.
 • Budowa i uruchamianie elektrycznych układów automatyki i sterowania, w tym generatorów małej mocy.
 • Uruchamianie, konserwacja i remonty układów energoelektronicznych, w tym falowników, prostowników, UPS-ów, SOFT-START-ów itp.
 • Przeglądy i naprawy obwodów pierwotnych oraz wtórnych rozdzielni elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia, a w szczególności układów automatyki SZR, SPZ, zabezpieczeń, sterowania, pomiarów i rejestracji zakłóceń.
 • Montaż oraz uruchomienie stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz rozdzielni niskich i wysokich napięć.
  Nastawy zabezpieczeń w rozdzielniach niskich, średnich i wysokich napięć.
 • Wykonywanie przeglądów oraz remontów instalacji i urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.
 • Przeglądy i naprawy wózków platformowych i podnośnikowych, elektrycznych i spalinowych.
 • Projektowanie instalacji siły i sterowania.
 • Projektowanie odgromowych urządzeń instalacji elektrycznych.
 • Obsługa, konserwacja oraz prowadzenie ruchu elektrycznego na instalacjach przemysłowych.
 • Montaż i uruchomienie instalacji teletechnicznych, w tym światłowodowych.
 • Montaż i uruchomienie instalacji alarmu pożarowego.
 • Prowadzenie nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji w branży elektrycznej.
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.
 • Monitorowanie parametrów sieci elektroenergetycznych, w tym na zawartość wyższych harmonicznych.
 • Pełna obsługa baterii akumulatorowych kwasowych i zasadowych - stacyjnych i trakcyjnych
 • Pełny zakres badań i pomiarów przeciwporażeniowych, odgromowych elektryczności statycznej i innych.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN