Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Serwis S.A.

02-06-2017  

W dniu 01.06.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Serwis S.A. przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz ORLEN Serwis S.A.– PKN ORLEN S.A. – zatwierdził przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r. Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu ORLEN Serwis S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. Absolutorium uzyskali: Ryszard Radomski - Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. oraz Adam Bieńkowski, Tomasz Dobrowolski, Marcin Kamiński, Jerzy Pośnik – Członkowie Zarządu ORLEN Serwis S.A., a także wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej ORLEN Serwis S.A.

 

Dodatkowo mając na uwadze połączenie ORLEN Serwis S.A. ze spółką ORLEN Wir sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „WIRCOM” sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. zgromadzenie udzieliło również absolutorium wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółek: ORLEN Wir sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „WIRCOM” sp. z o.o. z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.

 

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Serwis S.A. zakończyła się kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.​ 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN