Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Audyt wewnętrzny w Laboratorium Wzorcującym ORLEN Serwis S.A.

04-01-2016  

​W dniach 29-30 grudnia 2015 r. odbył się drugi audit wewnętrzny w Laboratorium Wzorcującym ORLEN Serwis S.A. Celem auditu była ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + AP1:2007, a także szukanie sposobności dalszego doskonalenia. Ponieważ zachowanie bezstronności  jest jednym z ważniejszych wymagań w Laboratorium, audit przeprowadziła firma zewnętrzna Biuro Usług Technicznych PLUS.


Na podstawie badań auditowych potwierdzono, że system zarządzania w Laboratorium Wzorcującym ORLEN Serwis S.A. został prawidłowo udokumentowany, wdrożony, funkcjonuje prawidłowo i jest zgodny z wymaganiami normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + AP.1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Potwierdzono również, że najwyższe kierownictwo stale zapewnia zasoby na doskonalenia zarówno kadry, jak i metod wzorcowań oraz stosowanej aparatury pomiarowej.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN