Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Serwis S.A.

17-06-2020  Aktualności

W dniu 16.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Serwis S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki pełniącym swoje funkcje w roku obrotowym 2019. Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Serwis S.A. zakończyła się kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

 
Oświadczeniem akcjonariusza PKN ORLEN S.A. powołano Zarząd i Radę Nadzorczą na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 17.06.2020 r.

Zarząd ORLEN Serwis S.A. pracuje od 17 czerwca 2020 r. w 3-osobowym, niezmienionym składzie:

- Paweł Jegier - Prezes Zarządu

- Maciej Moroz - Członek Zarządu

- Marko Samarowski - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki pracuje od 17 czerwca 2020 r. w następującym składzie:​​

- Rafał Trzebiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Andrzej Paryska - Członek Rady Nadzorczej

- Renata Rosiak – Członek Rady Nadzorczej.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN