Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

02-10-2015  

Zarząd ORLEN Serwis Spółka Akcyjna informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 września 2015 roku uchwałą nr 51/2015 odwołało z dniem 30 września 2015 r. Panią Joannę Walichnowską z funkcji Członka Zarządu Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwałą nr 52/2015 powołała z dniem 1 października 2015 r. Pana Adama Bieńkowskiego na Członka Zarządu Spółki.
 
Od dnia 1 października 2015 r. Zarząd ORLEN Serwis Spółka Akcyjna funkcjonuje w składzie:
Ryszard Radomski – Prezes Zarządu,
Jerzy Pośnik – Członek Zarządu,
Adam Bieńkowski – Członek Zarządu.
 
Pan Adam Bieńkowski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kwalifikacje zawodowe w dziedzinie indywidualnych umiejętności menedżerskich, zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych oraz zarządzania projektami podwyższał na licznych szkoleniach i kursach uzyskując certyfikaty uznawane na całym świecie.
Całe życie zawodowe związał z Grupą ORLEN.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN