Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Serwis S.A.

06-04-2018  

Rada Nadzorcza ORLEN Serwis  S.A. podczas posiedzenia w dniu 05.04.2018 r. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki ORLEN Serwis S.A.

Rada Nadzorcza ORLEN Serwis S.A. powołała Pana Alberta Kołodziejskiego do składu Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Serwis S.A.

Od 06.04.2018 r. Zarząd Spółki działa w następującym składzie:

Albert Kołodziejski –Prezes Zarządu

Adam Bieńkowski – Członek Zarządu

Tomasz Dobrowolski – Członek Zarządu

Agnieszka Jarecka – Członek Zarządu​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN