Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Serwis S.A.

08-05-2020  

​Zarząd ORLEN Serwis S.A. informuje, iż dnia 07.05.2020 r. Pan Paweł Stańczyk Wiceprezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju ORLEN Serwis S.A. oraz z udziału w Zarządzie ORLEN Serwis S.A.  
 
Od 08.05.2020 r. Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:
Paweł Jegier – Prezes Zarządu,
Maciej Moroz – Członek Zarządu,
Marko Samarowski – Członek Zarządu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN