Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiana w składzie Zarządu

13-09-2016  

Zmiana w składzie Zarządu ORLEN Serwis Spółka Akcyjna.
 
Zarząd ORLEN Serwis Spółka Akcyjna informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 września 2016 roku powołała Panów: Tomasza Dobrowolskiego i Marcina Kamińskiego do składu Zarządu na funkcję Członków Zarządu Spółki.
 
Od dnia 12 września 2016 r. Zarząd ORLEN Serwis Spółka Akcyjna funkcjonuje w składzie:

Ryszard Radomski – Prezes Zarządu,
Adam Bieńkowski – Członek Zarządu,
Tomasz Dobrowolski – Członek Zarządu,
Marcin Kamiński – Członek Zarządu,
Jerzy Pośnik – Członek Zarządu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN