Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiana nazwy spółki litewskiej ORLEN Serwis

14-02-2020  Aktualności

 
Informujemy, że z dniem 14 lutego 2020 spółka UAB EMAS zmieniła nazwę na UAB ORLEN Service Lietuva. Dodanie w nazwie spółki zakresu świadczonych usług oraz kraju siedziby, pozwoli na łatwą identyfikację Spółki, funkcjonującej w ramach Grupy ORLEN

W czerwcu 2019 roku ORLEN Serwis S.A. sfinalizował proces nabycia od AB ORLEN Lietuva i przejścia praw własności 100% udziałów spółki UAB EMAS. Z chwilą nabycia wszystkich udziałów UAB EMAS powstała Grupa Kapitałowa ORLEN Serwis. Konsolidacja spółek zapewnia optymalizację kosztów i nakładów ponoszonych na działalność serwisową w całej Grupie Kapitałowej ORLEN.

Celem przejęcia UAB EMAS było utworzenie scentralizowanego ośrodka w ramach Grupy ORLEN o wysokich, specjalistycznych kompetencjach technicznych. Jego funkcjonowanie przyczynia się do usprawnienia procesu zarządzania obszarem remontów w ramach Grupy ORLEN. To także możliwość transferu specjalistycznej wiedzy i doświadczeń. Jednocześnie większa skala działalności ORLEN Serwis ułatwia wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i innowacji. Umożliwia też lepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów z Grupy ORLEN.
​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN