Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zasłużeni Pracownicy ORLEN Serwis

07-01-2019  

W ORLEN Serwis zorganizowano  uroczyste spotkania świąteczne z pracownikami, podczas których Prezes Zarządu ORLEN Serwis, Albert Kołodziejski, nadał po raz pierwszy w historii Spółki honorowe tytuły „Zasłużony Pracownik ORLEN Serwis” dziesięciu pracownikom.

IMG_3660.JPG

Prezes Zarządu ORLEN Serwis Albert Kołodziejski podsumował działania zrealizowane przez Spółkę w roku 2018. Podziękował pracownikom za zaangażowanie, przekładające się w rozwój Spółki oraz podkreślił fakt, że to właśnie Pracownicy tworzą firmę, a energia, doświadczenie i inicjatywy Pracowników są dla Zarządu Spółki niezwykle cenne. Potwierdzeniem tych słów są nagrody finansowe, które Zarząd wręczył w roku 2018 osiemdziesięciu pracownikom, wyróżnionym za szczególne osiągnięcia zawodowe. Zarząd Spółki podczas świątecznych spotkań poinformował również Pracowników ORLEN Serwisu o głównych strategicznych planach działalności w nadchodzącym 2019 roku.

W świątecznych spotkaniach z pracownikami uczestniczył Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A., który podziękował Zarządowi i pracownikom za zaangażowanie w pracę, szczególną dyspozycyjność i profesjonalizm. Jednocześnie przekazał wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne i noworoczne.

Laureatów nagradzano w ramach trzech kategorii: za całokształt wzorowej pracy zawodowej, szczególne osiągnięcia zawodowe oraz  postawę prospołeczną. Wśród nagrodzonych znalazło się 10-ciu laureatów, którzy otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz nagrody finansowe.


Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Kategoria „za całokształt wzorowej pracy zawodowej”:

1. Andrzej Klimkiewicz

2. Ryszard Madajczyk

3. Krzysztof Bartoszewski

4. Marian Krzemiński

5. Katarzyna Markowska

Kategoria „za szczególne osiągnięcia zawodowe”:

1. Lucie Olivova

2. Mariusz Ryczek

3. Jarosław Świerczyński

Kategoria „za postawę prospołeczną”:

1. Maciej Grabowski

2. Bogdan Kotarski


Gratulujemy "Zasłużonym Pracownikom ORLEN Serwis" i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej!

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN