Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zakończono wdrażanie projektu LDAR

27-11-2018  

Konsorcjum ORLEN Serwis i ORLEN Eko zakończyło wdrażanie realizowanego na zlecenie PKN ORLEN S.A. nowoczesnego projektu Leak Detection And Repair (LDAR) w części rafineryjnej Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Zakładzie Elektrociepłowni oraz na terminalach paliw samochodowym i kolejowym w Płocku. Projekt ma na celu identyfikację, monitorowanie i redukcję niekontrolowanej emisji lotnych związków organicznych (LZO) poprzez dokonywanie napraw armatury.

Realizacja systemu LDAR  obejmowała kilka głównych etapów, które były sukcesywnie wprowadzane na poszczególnych instalacjach tj.: identyfikację elementów, zdefiniowanie wycieku, monitorowanie elementów jako potencjalnych źródeł emisji niezorganizowanej, naprawę, a także rejestrację danych.

Projekt LDAR rozpoczął się od inwentaryzacji wszystkich elementów, znajdujących się na wyszczególnionych przez pracowników PKN ORLEN pętlach procesowych, posiadających w swoim składzie ponad 10% Lotnych Związków Organicznych (LZO).

Jednym z istotnych etapów projektu było oznakowanie przez ORLEN Serwis ponad 80 000 elementów, znajdujących się na 32 instalacjach produkcyjnych. Zastosowany sposób znakowania umożliwia szybką identyfikację miejsc potencjalnej emisji.

Kolejny ważny etap prac wykonany przez ORLEN Eko obejmował monitoring ponad 210 000 miejsc potencjalnej emisji. Był on realizowany z wykorzystaniem specjalnych kamer termowizyjnych oraz detektorów LZO. Wykonana praca umożliwiła zlokalizowanie występujących na instalacji nieszczelności i określenie ich wielkości.

Ostatni etap prac realizowany przez ORLEN Serwis polegał na doszczelnieniu elementów przeciekających (bez dokonywania ich demontażu). Następnie prowadzony był monitoring sprawdzający, który weryfikował rezultat dokonanej naprawy. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku, element kierowano do wykonania naprawy właściwej.

Podczas wszystkich etapów pracy prowadzona była rejestracja informacji w bazach danych przy­go­towanych dla każdej instalacji.

Wdrożenie systemu LDAR przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników
i operatorów oraz zmniejszenia oddziaływania zakładu na środowisko.  Z technologicznego punktu widzenia, system LDAR wpłynie na poprawę bezpieczeństwa procesowego, zmniejszenie strat surowca i produktu, powodując jednocześnie zmniejszenie kosztów wytworzenia oraz wzrost zysków.

Duże zaangażowanie i ogromne doświadczenie pracowników ORLEN Serwis i ORLEN Eko, przyczyniło się do pomyślnej i terminowej realizacji zadań – za co pragnę podziękować. Wiemy, że wdrożenie projektu było niezwykle ważne z uwagi na konieczność monitorowania i kontrolowania szczelności Instalacji na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Wdrożenie projektu LDAR pozwoli na określanie i zapobieganie emisji niezorganizowanej Lotnych Związków Organicznych (LZO), co niewątpliwe przełoży się na większe bezpieczeństwo pracowników – podkreślił, Tomasz Dobrowolski, Członek Zarządu ORLEN Serwis S.A. ds. Techniki.​

 

​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN