Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wspieramy szkolnictwo zawodowe

14-10-2019  

ORLEN Serwis oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu podpisały w dniu 11.10.2019 r. umowę o współpracy. Od bieżącego roku szkolnego ORLEN Serwis obejmie patronatem klasy kształcące w zawodzie technik – mechanizacji rolnictw i agrotroniki (zastosowania systemów automatycznego sterowania pracą maszyn i urządzeń w rolnictwie).

IMG_0136.jpg

FINAL 1.jpgFotoram.io.jpg

Uczniowie zyskają możliwość zdobywania doświadczenia w Obszarze Logistyki dzięki praktykom zawodowym oraz wizytom studyjnym w ORLEN Serwisie. Zaletą praktycznego podejścia do nauczania jest niewątpliwie możliwość poznania specyfiki Spółki oraz współpracy z ekspertami, posiadającymi unikalną wiedzę w swojej specjalizacji. Praktyki w ORLEN Serwis to także szansa na poznanie nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego podczas obsługi logistycznej, świadczonej na rzecz ANWIL z Grupy ORLEN.

- Współpraca ze szkołami zawodowymi staje się niepowtarzalną szansą oraz źródłem korzyści zarówno dla uczniów, pracodawców jak i szkół. Umożliwia nam pozyskanie najbardziej wartościowych i kompetentnych kandydatów na pracowników. Istotna z punktu widzenia naszej spółki jest dbałość o ciągły rozwój kadry zawodowej firmy, a jednocześnie realizacja  działań na rzecz społeczności lokalnych. Ideą projektu współpracy ze szkołami zawodowymi stały się nasze wartości: „Ludzie” i „Energia”. To właśnie ludzie i ich energia przyczyniają do nieustannego rozwoju naszej Spółki – powiedział Albert Kołodziejski, Prezes Zarządu ORLEN Serwis podczas podpisywania umowy.

Od pięciu lat ORLEN Serwis angażuje się w rozwój i wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie, w ramach którego od 2015 r. realizuje program „Klasa Automatyków” w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku oraz Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. W czerwcu 2019 roku ORLEN Serwis podpisał umowę współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół Technicznych „70” w Płocku. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu jest już czwartą szkołą zawodową, z którą Spółka podjęła współpracę.

​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN