Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Warsztaty Strategiczne ORLEN Serwis S.A.

07-03-2017  

W dniu 18 stycznia 2017 roku w Serocku odbyły się „Warsztaty Strategiczne ORLEN Serwis S.A.”. Spotkanie miało na celu omówienie kluczowych aspektów funkcjonowania Spółki ORLEN Serwis S.A., podsumowanie efektów konsolidacji oraz wskazanie możliwości, wyzwań i planów na przyszłość.
W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu ORLEN Serwis S.A., Rada Nadzorcza ORLEN Serwis S.A. oraz zaproszeni przedstawiciele PKN ORLEN S.A. z gościem honorowym na czele – Panem Krystianem Pater – Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. produkcji.
W ramach spotkania warsztatowego wypracowano kierunki działania Spółki na lata przyszłe, co pozwoli konsekwentnie wdrażać i rozwijać skuteczne strategie biznesowe

 
 
 

Marki Grupy ORLEN