Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

08-12-2015  

​Zarząd ORLEN Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku informuje, że Pan Jacek Kowalewski z dniem 7 grudnia 2015 r. złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej ORLEN Serwis S.A.  oraz pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.


Zgodnie z zawiadomieniem Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., jako jedynego akcjonariusza, z dniem 8 grudnia 2015 r. powołani zostali do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Olaszkiewicz oraz Pan Jarosław Mola.

Obecny skład Rady Nadzorczej:


Tomasz Przybysławski – Przewodniczący RN.
Tomasz Pawłucki – Wiceprzewodniczący RN.
Andrzej Paryska – Członek RN.
Jarosław Ptaszyński – Członek RN.
Małgorzata Olaszkiewicz – Członek RN.
Jarosław Mola – Członek RN.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN