Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rozwój ORLEN Serwis S.A. w Republice Czeskiej

19-03-2021  Aktualności

Budowanie synergii spółek Grupy ORLEN oraz zachowanie marż w Grupie zdecydowały o rozwinięciu działalności ORLEN Serwis na rynku czeskim. W grudniu 2019 roku powstał ORLEN Service Česká republika s.r.o., który świadczy usługi bieżącego utrzymania ruchu na instalacjach produkcyjnych w grupie ORLEN Unipetrol w Republice Czeskiej. 

Celem podejmowanych działań jest ścisła współpraca w Grupie ORLEN i świadczenie najwyższej jakości profesjonalnych usług pomiędzy spółkami Grupy. Już w październiku 2020 roku w ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. nastąpiło przejęcie przez ORLEN Service Česká republika s.r.o. bieżącego utrzymania ruchu na instalacji Poliolefiny, a w obszarze energetyki o miesiąc później czyli od 01.11.2020 roku.  

Dzięki zaangażowaniu i współpracy w ramach Grupy ORLEN wykorzystano również właściwe uwarunkowania rynkowe, co pozwoliło pozyskać poszczególne obszary dotychczas zdominowane przez inne firmy. Doskonałym przykładem takich działań jest  przejęcie od stycznia 2021 r. bieżącego utrzymania ruchu w zakresie maszyn wirujących i mechaniki statycznej na instalacjach produkcyjnych rafinerii w Litvinovie i Kralupach zarządzanych przez ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Plany na najbliższe lata zakładają intensyfikację działań, związaną z realizacją planów strategicznych, które obejmują przejęcie bieżącego utrzymania ruchu na pozostałych instalacjach produkcyjnych GK ORLEN w Republice Czeskiej. Obszary biznesowe, które będą rozwijane to przede wszystkim poprawa efektywności świadczonych usług, a także przenoszenie standardów (organizacyjnych, know-how oraz stosowanie dobrych praktyk) obowiązujących w Grupie ORLEN.​ 


 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN