Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Przejęcie ZCP Obszar Usług Technicznych od Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

07-09-2018  

​We wrześniu 2018 r. ORLEN Serwis S.A. finalizuje proces przejścia własności i nabycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) - Obszaru Usług Technicznych od Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. W ramach konsolidacji ORLEN Serwis S.A. przejmuje 53 pracowników zatrudnionych w ZCP wraz z majątkiem. Spółka ORLEN Serwis będzie kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez ZCP Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

ZCP, zlokalizowana w Trzebini i Jedliczu, zajmuje się realizacją usług w zakresie bieżącego utrzymania ruchu majątku produkcyjnego oraz świadczeniem prac remontowych w branży: mechanicznej, elektrycznej i automatyki. Usługi świadczone są głównie na rzecz ORLEN Południe S.A. oraz innych spółek Grupy ORLEN. Przejęcie ma na celu konsolidację kompetencji i rozwój ORLEN Serwis S.A. Transakcja przyczyni się do optymalizacji kosztów i nakładów ponoszonych na działalność serwisową w Grupie ORLEN. 

- Liczymy na to, że podjęte działania przyczynią się również do transferu wiedzy wśród pracowników ORLEN Serwisu, pracujących w różnych lokalizacjach oraz do rozwoju innowacji i możliwości technicznych. Wierzymy w to, że konsolidacja pozwoli nam na utworzenie w Grupie ORLEN scentralizowanego, specjalistycznego ośrodka, będącego liderem usług serwisowych na lokalnym rynku – podkreśla Prezes Zarządu Albert Kołodziejski.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN