Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Serwis spotkał się ze studentami na Targach Pracy w Bydgoszczy

29-05-2019  

ORLEN Serwis S.A. w ramach realizowanego projektu „Porażeni Pracą. Panel Pracodawców” spotkał się ze studentami z Bydgoszczy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

AA41.jpgC.jpg

Targi przygotowano  dla uczniów szkół średnich i studentów, którzy myślą o swojej przyszłości jako elektrycy czy elektronicy.  Wydarzenie odróżniało się od standardowych targów pracy, ponieważ  zostało rozszerzone o panel dyskusyjny oraz specjalistyczne  warsztaty. ORLEN Serwis S.A. jako pracodawca umożliwił studentom odbycie rozmów z  ekspertem z branży elektrycznej i elektronicznej - Panem Arturem Piłatem – Kierownikiem Wydziału Remontów Elektryka PKN.

Podczas spotkania  Artur Piłat zaprezentował studentom działalność  Spółki oraz innowacyjne projekty jakie wdraża ORLEN Serwis. Podczas panelu dyskusyjnego studenci zostali poinformowani  jakie są pożądane kompetencje u inżyniera, na co młodzi ludzie powinni zwrócić uwagę podczas rozmowy rekrutacyjnej, jaka jest specyfika branży technicznej, a także od czego zacząć karierę w branży technicznej oraz jakie kwalifikacje i uprawnienia warto zdobywać.

Taka formuła wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem, studenci najczęściej zadawali pytania dotyczące  zakresu prac realizowanych w branży elektrycznej i elektronicznej na terenie Zakładu Produkcyjnego oraz wymagań jakim powinna odpowiadać osoba, zajmująca stanowisko energetyka lub elektryka.

W Targach uczestniczyła także specjalistka Obszaru Kadr ORLEN Serwisu Magdalena Szałowska, która opowiadała uczestnikom o możliwościach rozwoju zawodowego, benefitach jakie oferuje Spółka swoim pracownikom, a także dostępnych ofertach pracy.

Po prezentacji studenci mogli wziąć udział w quizie na temat ORLEN Serwis S.A., a nagrodzone zostały  trzy najlepsze osoby, które wykazały się największą wiedzą.

Uczestnictwo w targach pracy to promocja  Spółki w środowisku zawodowym. , Wierzymy że takie działania pozwolą  w przyszłości pozyskać młodych i kompetentnych pracowników z branży elektrycznej. Coraz trudniejsze staje się pozyskanie wartościowych pracowników, szczególnie inżynierów, dlatego ORLEN Serwis wychodzi naprzeciw studentom i uczniom, aby zaoferować im wartość dodaną – w postaci naszej wiedzy i doświadczenia, którym chcemy się podzielić z młodymi ludźmi.

Zaangażowanie Spółki zostało docenione przez Członków Studenckiego Koła Naukowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którzy złożyli ORLEN Serwis S.A. podziękowania za pomoc młodym ludziom w stawianiu pierwszych kroków zawodowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN