Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Serwis zatrudni najlepszych

28-06-2017  

Spółka ORLEN Serwis doceniła uczniów klasy Automatyków w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku. Najlepsi otrzymali propozycję pracy w Spółce.

Ośmiu najlepszych uczniów Technikum Klasy Automatyków objętej patronatem szkoleniowym Spółki ORLEN Serwis otrzymało oprócz propozycji pracy także wyróżnienia w postaci dyplomów okolicznościowych oraz upominki. Czterech uczniów programu zostało również docenionych przez dyrektora płockiej szkoły za najwyższą średnią ocen oraz zaangażowanie w działalność szkoły, czy też działalność sportową. Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas czwartych, a tym samym zakończenia I edycji Programu ORLEN Serwis z Klasą Automatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku. Program zainaugurowany w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku polega na stałej współpracy specjalistów Spółki z kadrą szkolenia zawodowego.

- Współpraca ze szkołą z pewnością umożliwia nam pozyskanie najbardziej wartościowych i kompetentnych kandydatów na pracowników. Istotna z punktu widzenia naszej spółki jest dbałość o ciągły rozwój kadry zawodowej firmy, a jednocześnie realizacja odpowiedzialności społecznej wobec poszukujących pracy.– podkreśla Prezes Zarządu Spółki Orlen Serwis Ryszard Radomski.

ORLEN Serwis jako Partner Dydaktyczny Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Curie – Skłodowskiej w Płocku objął patronatem klasę technikum w zawodzie technik elektryk oraz pracownię przedmiotów zawodowych. Oficjalnie otwarcie pracowni w szkole i rozpoczęcie zajęć nastąpiło we wrześniu 2015 r.

 ​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN