Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Serwis z „Klasą Automatyków”

25-10-2016  

ORLEN Serwis z „Klasą Automatyków”​

Pierwsza edycja projektu „Klasa Automatyków” zakończyła się powodzeniem. ORLEN Serwis jest
Partnerem Dydaktycznym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Curie – Skłodowskiej w Płocku. Spółka objęła
patronatem klasy technikum w zawodzie technik elektryk oraz pracownie przedmiotów zawodowych.
Oficjalnie otwarcie pracowni w szkole i rozpoczęcie zajęć nastąpiło we wrześniu 2015 r. i jest kontynuowane od tego roku szkolnego. 

podpisanie_umowy.jpg 
         Płock – podpisanie umowy, siedziba

warsztat.jpg
        Warsztat – ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie Płock​
 
W maju 2016 roku, w siedzibie Spółki w Płocku dla najlepszych uczniów zostały zorganizowane praktyki zawodowe.
Praktyki były prowadzone przez byłego, pracownika Spółki oraz specjalistę ds. diagnostyki aparatury przemysłowej. Przez cały miesiąc uczniowie odbywali praktyki, m.in. w pracowni przepływów, poziomów, diagnostyki, analityki procesowej i laboratoryjnej, mieli również możliwość zapoznania się z procesami technologicznymi na instalacjach. O tym, co dana instalacja produkuje, jak działa, na czym polega proces technologiczny opowiedzieli dyżurni automatycy Spółki, którzy swoją instalację znają najlepiej. Nie mogło również zabraknąć Wydziału Elektrycznego, który szczególnie interesował naszych praktykantów, z racji wybranego kierunku nauczania. To tu uczniowie dowiedzieli się skąd bierze się energia elektryczna na terenie zakładu. Na zakończenie odbywania praktyk, atrakcją dla uczniów była wycieczka po terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A. Uczniowie zobaczyli „od środka” to co inni Płocczanie mogą oglądać tylko z daleka.
 
praktykanci.jpg

          Grupa praktykantów – siedziba Spółki, Płock

 
Spółka jest przekonana, że współpraca ze szkolnictwem zawodowym staje się niepowtarzalną szansą oraz źródłem korzyści zarówno dla uczniów, pracodawców jak i szkół. Od października 2016 roku, ORLEN Serwis rozszerzył program w kolejnym z oddziałów Spółki i podejmuje współpracę z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku.
Zajęcia w Szkole, tak jak w Płocku, są prowadzone przez pracowników Spółki w pracowni wyposażonej w urządzenia przekazane przez Spółkę. Zajęcia będą miały charakter zajęć dodatkowych, na które mogą się zgłosić wszyscy chętni uczniowie. Liczba chętnych przerosła oczekiwania, zgłosiło się 40 uczniów. 

 

Podpisanie umowy wlocalwek.jpg
       Włocławek – podpisanie umowy, oddział Włocławek
 

Dzięki współpracy ze szkolnictwem zawodowym, najlepsi uczniowie objęci projektem zasilą szeregi pracowników i Spółka ORLEN Serwis pozyska kompetentnych oraz profesjonalnych pracowników. Dodatkowym celem projektu jest stworzenie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, który stawia na ciągły rozwój. Nie bez znaczenia jest też dbanie o odpowiedzialność społeczną poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz podwyższania wykształcenia społeczności lokalnych.

 
​​​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN