Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kolejna spółka Grupy ORLEN w Republice Czeskiej

17-12-2019  

Grupa ORLEN powiększyła się o nowy podmiot: ORLEN Service Česká republika s.r.o.  z siedzibą w Litvínowie - spółkę zależną ORLEN Serwisu w Czechach. Spółka nie tylko umożliwi rozwój działalności Grupy ORLEN na rynku czeskim, ale pozwoli także na lepszą i efektywniejszą współpracę  w zakresie bieżącego utrzymania ruchu w czeskich zakładach w Litvinovie i Neratovicach. 

Powstanie 10 grudnia br.  ORLEN Service Česká republika to kolejny etap rozwoju Grupy ORLEN poprzez stworzenie zagranicznego ośrodka Koncernu o wysokich, specjalistycznych kompetencjach technicznych. Usprawnienie procesu zarządzania obszarem remontów w ramach Grupy ORLEN, bardziej efektywne prowadzenie procesów remontowych oraz lepsze dopasowanie się do potrzeb klientów z Grupy ORLEN to podstawowe korzyści z powstania spółki. Nowy podmiot nie tylko umożliwi transfer specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, ale pozwoli również na większą liczbę innowacji czy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.

Działalność serwisową w obszarze branży automatycznej, elektrycznej, mechanicznej i maszyn wirujących w Spolanie (Neratovice) będzie prowadził w dalszym ciągu ORLEN Serwis, który w związku z utworzeniem spółki zależnej ORLEN Service Česká republika s.r.o., w nadchodzącym 2020 roku planuje rozwój swojej działalności oraz zwiększenie zatrudnienia.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN