Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Serwis podpisał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

23-08-2019  

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w płockim Domu Technika odbyło się spotkanie Zarządu ORLEN Serwis S.A. z Organizacjami Związkowymi, będącymi sygnatariuszami ZUZP.

grupowe.JPG

Spotkanie miało na celu zawarcie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ORLEN Serwis S.A. Prace nad ZUZP trwały 4 lata, rozpoczęły się w 2015 roku, zaś ostatnia sesja negocjacyjna odbyła się 29 maja br.

ZUZP reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym przede wszystkim warunki pracy i płacy oraz inne świadczenia związane z zatrudnieniem.

Celem zawarcia układu jest poszerzenie praw pracowników w stosunku do zapisów gwarantowanych przez Kodeks Pracy. Układ zbiorowy jest dobrowolnym porozumieniem, które zostało zawarte między Pracodawcą a reprezentującymi Pracowników ORLEN Serwis S.A. Organizacjami Związkowymi.

podpis 1.JPG

Wdrożenie w ORLEN Serwis S.A. ZUZP pozwoli uregulować kwestie związane z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników, kształtowaniem warunków pracy, świadczeniami pracowniczymi, szkoleniami i ścieżką rozwoju zawodowego. ZUZP uwzględnia również narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, które wspierają strategię biznesową Spółki.

Wypracowany układ przewiduje wprowadzenie najlepszych rozwiązań w polityce personalnej, czyli w procesach rekrutacji, rozwoju, awansowania, wynagrodzeniach i sposobie premiowania, uwzgledniającym  kompetencje zawodowe Pracowników.

- Wierzymy, że zawarcie Układu wpłynie na poprawę zaangażowania i satysfakcji Pracowników ORLEN Serwis S.A. Wprowadzenie nowych składników płacowych w tym m.in. nagrody rocznej, rewizji taryfikatora oraz tabeli wynagrodzeń zasadniczych przyczyni się do postrzegania ORLEN Serwis S.A. jako pracodawcy atrakcyjnego i wyróżniającego się na lokalnym rynku pracy – podkreślił Albert Kołodziejski, Prezes Zarządu ORLEN Serwis. 

- W imieniu całego Zarządu, dziękuję wszystkim Przedstawicielom Związków Zawodowych za wspólne wypracowanie finalnego kształtu ZUZP oraz możliwość osiągnięcia kompromisu pomiędzy stronami, czego efektem jest zawarcie pierwszego w Spółce, po wielu latach rozmów, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - dodał Prezes Kołodziejski.​

Zarząd.JPG

Aby podpisany układ zbiorowy pracy uzyskał moc obowiązującą, zostanie przekazany do rejestracji przez właściwego okręgowego inspektora pracy. Podczas procedury rejestracyjnej badana będzie zgodność układu z przepisami prawa. Na wpis układu zakładowego do rejestru organ ma 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku przez ORLEN Serwis.

ORLEN Serwis S.A. jest Spółką GK ORLEN, która zawarła ZUZP w ciągu niespełna pięciu lat od jej powstania

 
 
 

Marki Grupy ORLEN