Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Serwis Ambasadorem Szkolnictwa Zawodowego

24-10-2017  

ORLEN Serwis został uhonorowany przez Prezydenta Włocławka tytułem Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego. Wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski nagrodził pracowników oświaty, a także firmy, które w sposób szczególny, z dużym zaangażowaniem przyczyniają się do podnoszenia poziomu edukacji włocławskiej młodzieży oraz działają na rzecz włocławskiego szkolnictwa zawodowego. Wśród nagrodzonych doceniono także Spółkę ORLEN Serwis, która objęła patronatem klasę o kierunku technik elektryk z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika we Włocławku. Uczestniczyli w nich m.in. nagrodzeni i wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz placówek, przedstawiciele władz województwa i parlamentu, Rada Miasta Włocławka, włocławscy posłowie oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, które najintensywniej angażują się w proces edukacyjny włocławskiej młodzieży.


Fotoram.io.jpg
od lewej: Marek Wojtkowski - ​Prezydent Włocławka, Dariusz Bielski - Dyrektor Dzialu Personalnego, Magdalena Szałkowska - specjalista Działu Personalnego, Piotr Człapiński - Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.


- Uhonorowanie Spółki ORLEN Serwis tytułem „Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego” to dla nas zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Jest nam niezmiernie miło, że nasze zaangażowanie w rozwój edukacyjny młodych ludzi zostało docenione. Jesteśmy przekonani, iż współpraca ze szkolnictwem zawodowym staje się niepowtarzalną szansą oraz źródłem korzyści zarówno dla uczniów, pracodawców jak i szkół, stąd warty podkreślenia jest udział Spółki ORLEN Serwis w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy – powiedział Ryszard Radomski – Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A.

Prezes ORLEN Serwis dodał, że współpraca między innymi z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku umożliwia Spółce przekazanie najlepszym uczniom unikatowej wiedzy i doświadczenia praktycznego oraz daje szanse na pracę i rozwój.

ORLEN Serwis jest także Partnerem Dydaktycznym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Płocku. Swoim patronatem objął klasę technikum w zawodzie technik elektryk oraz pracownię przedmiotów zawodowych. Oficjalnie otwarcie pracowni w szkole i rozpoczęcie zajęć nastąpiło we wrześniu 2015 r. Program ORLEN Serwis z Klasą Automatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku został zainaugurowany w roku szkolnym 2015/2016 i polega na kontynuacji współpracy specjalistów Spółki z kadrą szkolenia zawodowego. 

​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN