Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Oferta ORLEN Serwis

16-04-2021  Aktualności

ORLEN Serwis świadczy usługi specjalistyczne na rzecz wszystkich klientów, a referencje i wysoki poziom usług potwierdzają prace wykonywane przez nas na rzecz Spółek Grupy ORLEN (w tym m.in. PKN ORLEN, Anwil czy ORLEN Południe).

Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na utrzymaniu ruchu instalacji przemysłowych, obsłudze urządzeń i instalacji, realizacji remontów oraz świadczeniu usług diagnostyczno-pomiarowych.

Jedną z głównych branż ORLEN Serwis S.A. jest mechanika, w której oferujemy:

·      Prace na rurociągach obiektowych:

-    przygotowanie rurociągów do prac remontowych (ślepienie rurociągów),

-    wykonanie prób ciśnieniowych,

-    naprawy nieszczelności i wymiana elementów rurociągu przy użyciu metod spawalniczych,

-    przygotowywanie rurociągów do badań (szlifowanie, zaczyszczanie mechaniczne).

·      Remont wymienników ciepła:

-    demontaż elementów wymienników ciepła,

-    przygotowanie do rewizji przez zaczyszczanie elementów aparatu,

-    wykonanie prób ciśnieniowych: próby ogólne, próby indywidualne rurek,

-   naprawy wymienników ciepła (naprawa elementów przylg kołnierzy, naprawa elementów płaszcza, komór, dennic),

-    wymiana/kołkowanie uszkodzonych rurek wymienników.

·      Remont zbiorników ciśnieniowych:

-    przygotowanie zbiorników do prac remontowych poprzez ślepienie i d-ż włazów,

-    przygotowanie zbiorników do rewizji poprzez czyszczenie spoin,

-    próby ciśnieniowe,

-    naprawa uszkodzonych elementów po przez napawanie, lub spawanie.

·      Remont zbiorników magazynowych:

-    przygotowanie zbiorników do prac poprzez ślepienie i otwarcie włazów,

-    przygotowanie zbiorników do inspekcji poprzez zaczyszczanie spoin,

-    naprawa płaszczy zbiorników lub dna poprzez spawanie,

-    przegląd i udrożnienie rurociągów p-poż,

-  wykonanie prób funkcjonalnych instalacji zraszaczowej, wymiana uszkodzonych elementów (pyszczki zraszające).

·      Prace remontowe kolumn:

-    przygotowanie kolumn do prac remontowych poprzez ślepienie i otwarcie włazów,

-    demontaż elementów wewnętrznych kolumny takich jak włazy, półki.

-    naprawa półek, wymiana uszkodzonych elementów półek,

-    przygotowanie kolumn do rewizji wewnętrznej poprzez czyszczenie spoin,

-    wykonanie prób ciśnieniowych.

·      Prace remontowe chłodnic powietrznych:

-    przygotowanie chłodnic do prac remontowych poprzez ślepienie,

-    naprawa żaluzji,

-    demontaż el. chłodnic i przygotowanie do rewizji,

-    próby ciśnieniowe,

-    próby ciśnieniowe indywidualne rurek,

-    wymiana uszkodzonych rurek.

·      Prace remontowe reaktorów:

-    przygotowanie reaktorów do prac remontowych poprzez ślepienie,

-    demontaż włazów,

-    demontaż elementów wewnętrznych reaktora takich jak (rury centralne, półki, itp.),

-    wymiana uszkodzonych elementów reaktorów,

-    przygotowanie reaktorów do rewizji poprzez zaczyszczanie spoin,

-    próby ciśnieniowe.

·      Prace remontowe na filtrach:

-    ślepienie filtrów,

-    naprawa elementów wewnętrznych (naprawa, lub wymiana siatek),

-    przygotowanie do rewizji poprzez zaczyszczanie mechaniczne,

-    próby ciśnieniowe.

·      Prace remontowe urządzeń

- Remont transporterów,

- Remont elewatorów  kubełkowych,

- Remonty zsuwni wibracyjnych,

- Remontów młynów i kruszarek,

- Remonty granulatorów,

- Remonty cyklonów,

- Remonty przesypów,

- Remonty linii pakująco - załadowczych, paletyzatorów, big bag,

- Remonty przeciągarek wagonowych,

- Remonty załadowarek wagonów i samochodów,

- Remont załadowarki portalowej,

- Remonty ramp załadowczych.

·      Prace związane z demontażem i montażem armatury.

·      Prace związane z demontażem i montażem zaworów automatycznych i kryz pomiarowych.

·      Prace związane z regeneracją armatury.

·      Prace związane z demontażem i naprawą poziomowskazów.

·      Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych.

·      Wykonanie i montaż podpór stalowych dla rurociągów.

·      Prace spawalnicze.

·      Prefabrykacja i montaż rurociągów.

·      Budowa i montaż aparatów i urządzeń.

·      Prace demontażowe dla  aparatów, urządzeń, konstrukcji, rurociągów.


mech1.jpg

mech2.jpg mech3.jpg

Kontrola jakości remontów i modernizacji instalacji technologicznych - kompleksowy nadzór nad pracami spawalniczymi.​

Dodatkowo w zakresie powyższej kontroli Laboratorium NDT wykonuje badania i pomiary:

·         VT - badania wizualne

·         PT - badania penetracyjne

·         MT- badania magnetyczno-proszkowe

·         RT - badania radiograficzne

·         UT- badania ultradźwiękowe

·         UTT - ultradźwiękowe pomiary grubości

·         PMI – potwierdzanie składu chemicznego materiałów

·         HT - pomiary twardości,

·         Pomiary zawartości ferrytu

·         Pomiary chropowatości powierzchni

Powyższe badania są wykonywane zgodnie z aktualnymi normami europejskimi odpowiednimi dla każdej metody badawczej. Personel wykonujący badania jest kwalifikowany i certyfikowany zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 w odpowiednich metodach badawczych.​ 

NDT.jpg

W branży maszyn wirujących oferujemy:
 • Remonty urządzeń dźwigowych
 • Montaż na instalacji nowych maszyn wirujących:
-    posadowienia i poziomowanie maszyn,
-    kontrola i podłączanie rurociągów procesowych do maszyn,
-    osiowanie zespołów napędowych z maszynami wirującymi,
-    przygotowanie do rozruchu (czyszczenie, demontaż zabezpieczeń, zalewanie olejem) i rozruch maszyn,
-    próby funkcjonalne.
 • Prace na układach pomocniczych związane z uruchomieniem nowych maszyn:
-    zalewanie olejem zbiorników,
-    filtracja bocznikowa oleju do wymaganej klasy,
-    kontrola szczelności układów.
 • Dla sprężarek tłokowych, nurnikowych i membranowych wykonywanie prac w zakresie remontów kapitalnych, średnich i bieżących:
-    wymiana/regeneracja tłoków,
-    wymiana/regeneracja pierścieni tłokowych,
-    wymiana/regeneracja dławic gazowych, pośrednich i olejowych,
-    wymiana/regeneracja tulei cylindrowych,
-    szlifowania i honowania cylindrów,
-    wymiana/regeneracja zaworów,
-    regeneracji gniazd zaworowych,
-    montaż układu regulacji HydroCom,
-    wymiana/regeneracja tłoczysk,
-    wymiana/regeneracja wałów korbowych,
-    wymiana/regeneracja suwaków,
-    wymiana/regeneracja łożysk ślizgowych,
-    wymiana/regeneracja korbowodów, pasowania sworzni i łożysk korbowodowych.
 • Dla sprężarek śrubowych i Rootsa wykonywanie prac w zakresie remontów kapitalnych, średnich i bieżących:
-    wymiana/regeneracja łożysk,
-    wymiana/regeneracja uszczelnień gazowych,
-    wymiana/regeneracja kół zębatych rozrządu,
-    regeneracji korpusów,
-    regeneracji pokryw bocznych,
-    wymiana/regeneracja tłoków wirujących,
-    wyważania elementów wewnętrznych.
 • Dla sprężarek, dmuchaw i wentylatorów wykonywanie prac w zakresie remontów kapitalnych, średnich i bieżących:
-    wymiana, regeneracja wałów, legalizacja czopów, pomiary NDT,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja kół wirnikowych,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja i montaż rotorów,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja dyfuzorów,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja uszczelnień labiryntowych,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja uszczelnień olejowych,
-    wymiana, regeneracja uszczelnień mechanicznych,
-    odwirowanie wytrzymałościowe kół wirnikowych w próżni,
-    naprawy układu regulacji wydajności,
-    montaż uszczelnień gazowych DGS,
-    wyważanie dynamiczne rotorów,
-    wymiana, regeneracja łożysk ślizgowych,
-    wymiana, regeneracja sprzęgła.
 • Dla turbin parowych i gazowych wykonywanie prac w zakresie remontów kapitalnych, średnich i bieżących:
-    wymiana, regeneracja wałów, legalizacja czopów, pomiary NDT,
-    badania NDT łopatek, korpusów,
-    przełopatkowanie wirników,
-    przełopatkowanie części stacjonarnej,
-    wymiana/ regeneracja uszczelnień blaszkowych,
-    wymiana/ regeneracja/modernizacja uszczelnień parowych,
-    wymiana/ regeneracja/ modernizacja rotorów,
-    montaż i wyważanie dynamiczne rotorów,
-    wymiana/ regeneracja/modernizacja łożysk ślizgowych.
 
wir1.jpg

 • Dla pomp wirnikowych, hermetycznych, nurnikowych, zębatych, śrubowych wykonywanie prac w zakresie remontów kapitalnych, średnich i bieżących:
-    wymiana, regeneracja wałów, legalizacja czopów, pomiary NDT,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja kół wirnikowych,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja dyfuzorów,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja uszczelnień labiryntowych,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja uszczelnień olejowych,
-    wymiana, regeneracja uszczelnień mechanicznych,
-    odwirowanie wytrzymałościowe kół wirnikowych w próżni,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja rotorów,
-    montaż uszczelnień mechanicznych (Burgmann, John Crane, Flowserve, inne ),
-    wyważanie dynamiczne rotorów i elementów wirujących,
-    regeneracja części zamiennych i obróbka skrawaniem elementów maszyn,
-    wymiana, regeneracja, modernizacja łożysk ślizgowych,
-    kontrola zaworów przelewowych i bezpieczeństwa,
-    próby ciśnieniowe i trawienie układów wodnych,
-    rozsprzęglanie, zesprzęglanie i osiowanie silników.
 • Dla urządzeń pomocniczych wykonywanie prac w zakresie remontów kapitalnych, średnich i bieżących:
-    wymiana, regeneracja pomp olejowych zębatych i wielosekcyjnych,
-    wymiana, regeneracja chłodnic olejowych,
-    wymiana, regeneracja pomp układu chłodzenia,
-    wymiana, regeneracja chłodnic międzystopniowych,
-    wymiana, regeneracja pomp kondensatu,
-    czyszczenia filtrów,
-    czyszczenia układu olejowego,
-    filtrowania bocznikowego oleju,
-    czyszczenia przestrzeni chłodzącej sprężarek,
-    wymiana, regeneracja układu zabezpieczeń i regulacji,
-    badania technicznego korpusów i napraw,
-    wymiana, regeneracja łożysk ślizgowych,
-    osiowania urządzeniem laserowym.
 • Dla przekładni walcowych, planetarnych, hydraulicznych i innych wykonywanie prac w zakresie remontów kapitalnych, średnich i bieżących:
-    wymiana, regeneracja wałów, legalizacja czopów, pomiary NDT,
-    badania techniczne i penetracyjne uzębienia,
-    wymiana, regeneracja uszczelnień olejowych,
-    wymiana, regeneracja uszczelnień mechanicznych,
-    montażu kół zębatych,
-    wyważanie dynamiczne.
 • Dla wirówek, krystalizatorów, granulatorów, wytłaczarek, wag, podajników, sit, mieszadeł i innych wykonywanie prac w zakresie remontów kapitalnych, średnich
  i bieżących:
-    wymiana, regeneracja wałów, pomiary,
-    badania techniczne i penetracyjne wałów,
-    wymiana, regeneracja łożysk ślizgowych,
-    badania techniczne i penetracyjne kół zębatych przekładni,
-    wymiana lub regeneracja uszczelnień,
-    wymiana lub regeneracja uszczelnień mechanicznych,
-    legalizacja czopów,
-    montaż uszczelnień mechanicznych (Burgmann, John Crane, Flowserve, inne),
-    wyważanie dynamiczne.
 • Piaskowanie i malowanie części.
 • Wykonawstwo i wymiana uszczelek.
 • Kontrola zaworów zwrotnych i bezpieczeństwa.
 • Próby ciśnieniowe i trawienie układów wodnych.
 • Obsługa, konserwacja i naprawa systemów cieczy zaporowej.
 • Wykonanie, montaż oraz demontaż filtrów rozruchowych.
 • Kontrola techniczna: standardowa – pomiary wykonywane przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych.
 • Inżynieria odwrotna – pomiary precyzyjne wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego (techniki laserowe, współrzędnościowe) wraz z cyfrową analizą danych.

 

 wir2.jpgwir2.jpg
 
Kolejną branżą ORLEN Serwis S.A. jest elektryka, w której oferujemy:
Prace utrzymania ruchu związane z projektowaniem, dostawą, montażem i uruchomieniem następujących grup urządzeń:
 • elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
 • układy elektroniki przemysłowej – energoelektronika (UPS-y, przemienniki Częstotliwości, itp.),
 • układy silnoprądowe / obwody wtórne rozdzielnic z wyposażeniem silnoprądowym do 110kV, podrozdzielnie, tablice,
 • maszyny elektryczne w wykonaniu zwykłym i EEx – przeglądy i pomiary,
 • sieci kablowe NN, SN,
 • instalacje i obwody oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 • wewnętrzne instalacje elektryczne w budynkach i WLZ-ty,
 •  instalacja odgromowa i uziemiająca,
 • osprzęt elektryczny w wykonaniu EEx i zwykłym (kolumienki sterownicze, skrzynki siłowe itp.),
 • instalacja alarmowe tj. p.poż., chemiczne i ogólnozakładowe,
 •  instalacje rozgłaszania przewodowego i teletechniczne,
 •  instalacje ogrzewania elektrycznego w wykonaniu EEx i zwykłym,
 • układy monitoringu SCADA (NRB) i sygnalizacja do DCS/ESD,
 • sterowniki programowalne PLC w układach elektrycznych,
 • baterie kondensatorów,
 • baterie akumulatorów,
 • agregaty prądotwórcze,
 • urządzenia i instalacje ochrony katodowej,
 • układy napięcia gwarantowanego.

elek1.jpg

     W zakresie telekomunikacji:
 •    naprawy instalacji teletechnicznych w tym tras kablowych, koryt kablowych, muf kablowych, szaf i przełącznic obiektowych, przełącznic światłowodowych i innych elementów pasywnych infrastruktury teletechnicznej, 
 •     naprawa  uszkodzeń łączy abonenckich, radiowęzłowych  łączy p.poż. oraz innych łączy przebiegających w sieci telekomunikacyjnej,
 •      pomiary parametrów optycznych włókien światłowodowych,
 •      przedłużenie istniejących kabli teletechnicznych oraz instalacja nowych kabli teletechnicznych,
 •      spawanie kabli światłowodowych,
 •      instalacja nowych przełącznic kablowych, nowych szaf teletechnicznych,
 • instalacja urządzeń abonenckich w tym aparatów telefonicznych oraz głośników radiowęzłowych.

  ORLEN Serwis posiada wykwalifikowanych pracowników w branży automatyki, w której oferujemy:

  • Demontaż i montaż układów PiA, tj. kompletnych układów pomiarowych ciśnienia, poziomu, przepływu, temperatury, analiz procesowych, układów sygnalizacji i blokad, itp.
  • Sprawdzanie i testy urządzeń automatyki obiektowej (w tym w wykonaniu przeciwwybuchowym) prowadzone w pracowniach specjalistycznych.
  • Sprawdzenie i ustawienie nastaw sygnalizatorów pracujących w układach zabezpieczeń i blokad,
  • Sprawdzenie i ustawienie zakresów pomiarowych przetworników pracujących w układach blokadowych, bilansowych i układach mających wpływ na jakość produkcji.
  • Sprawdzenie armatury regulacyjnej (zaworów regulacyjnych, klap regulacyjnych, zaworów blokadowych, itp.) z jej oprzyrządowaniem (pozycjonery, przemienniki I/P, elektrozawory, wskaźniki, sygnalizatory pozycji, itp.).
  • Sprawdzanie i uwierzytelnianie manometrów użytkowych i kontrolnych, przygotowanie do legalizacji wag przemysłowych.
  • Sprawdzenie i kalibracja przenośnej i stacjonarnej aparatury bezpieczeństwa technicznego (eksplozymetry, oksymetry, tlenomierze, itp.).
  • Demontaż, montaż, transport, składowanie, konserwacja i kontrola szczelności źródeł izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej.
  • Próby funkcjonalne układów blokad i zabezpieczeń.
  • Uruchomienie układów sterowania i automatyki.
  • Pomiary i wykonywanie kryz pomiarowych.
  • Obsługa systemów analityki przemysłowej wraz z układami poboru próbek.
  • Montaż i uruchomienie układów światłowodowych.
  • Montaż i uruchomienie systemów sterowania i blokad DCS / PLC.
   akpia3.jpg


                     


 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN