Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowe certyfikaty ZSZ dla oddziału we Włocławku

30-09-2015  

W dniu 09.07.2015 w Orlen Serwis Odział we Włocławku odbył się drugi audit nadzoru jednostki certyfikującej UDT-Cert.
Celem auditu była ocena funkcjonowania i skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) na zgodność z wymaganiami norm:
- PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania,
- PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
-PN-EN ISO/IEC 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Pełne wymagania jakości.
 
w zakresie:
Remonty i modernizacja obiektów przemysłowych i komunalnych w branży
mechanicznej, elektrycznej i automatyki oraz transport i pakowanie wyrobów.
 
W wyniku kontroli niezależnej jednostki certyfikującej Odział Spółki we Włocławku otrzymał certyfikaty już z nową nazwą :

Orlen Serwis Odział we Włocławku.

2015 Certyfikat  9001, 18001.JPG2015 Certyfikat 3834-2.JPG 
 
 

Marki Grupy ORLEN