Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Cel Solidarnościowy 2020

09-04-2020  Aktualności

Cel Solidarnościowy na 2020 rok dla pracowników ORLEN Serwis S.A.
Zarząd ORLEN Serwis S.A. przyjął Cel Solidarnościowy na 2020 rok, którym są CAPEX utrzymaniowy i koszty ogólne (external)
GK ORLEN Serwis.


Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ORLEN Serwis S.A., realizacja Celu Solidarnościowego wpływa na wysokość dodatkowej nagrody rocznej (art. 25 ZUZP).

Zarząd zdecydował, iż w 2020 roku warunkiem realizacji Celu jest uzyskanie poziomu
≤92% realizacji planu - po uwzględnieniu kosztów związanych z projektami dodatkowymi oraz eliminacji kosztów związanych z projektami zaniechanymi.
 
 
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN