Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wezwanie akcjonariusza do złożenia w ORLEN Serwis S.A. dokumentów akcji.

18-08-2020  

W dniu 18 sierpnia 2020 r Zarząd ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał wezwania PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN