Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Albert Paweł Kołodziejski


Prezes Zarządu

 

 

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Serwis z dniem 6 kwietnia 2018 r. 


Albert Paweł Kołodziejski, ur. w 1978 r. w Pł​oc​ku. Menadżer i prawnik. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  podyplomowych studiów na Wydziale Mechaniki Budownictwa i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.


Ekspert zarządzania operacyjnego i strategicznego z dyplomem Ministra Skarbu Państwa uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


Od 2008 roku  nieprzerwalnie pracuje w zarządach spółek prawa handlowego, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządu.

Od 2007 roku  nieprzerwalnie pracuje w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego, pełniąc funkcję  przewodniczących i sekretarzy Rad Nadzorczych.


Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trzech spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN - ORLEN KolTrans, ORLEN Aviation, Ship Service. Od 2016 rok pracuje w PKN ORLEN – rozpoczynał pracę na stanowisku Dyrektora Działu Rozliczeń i Rozwojów  Systemów Sprzedaży, a także Dyrektora Biura Operacji Logistycznych.


Menadżer z bogatym, praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedaży, marketingu, PR, a także budownictwa, gospodarki komunalnej i energetyki.

Żonaty, dwójka dzieci. Hobby: prawo, strzelectwo sportowe.​​


 

Tomasz Dobrowolski
 
Członek Zarządu ds. Operacyjnych


Powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych ORLEN Serwis z dniem 2 czerwca 2017 r.

Od 1989 r. jest związany zawodowo z GK ORLEN, gdzie zdobywał doświadczenie jako inżynier-automatyk w procesach utrzymania ruchu, remontach i inwestycjach na najważniejszych instalacjach petrochemicznych, rafineryjnych oraz energetycznych. 

W latach 2001-2006 był członkiem Rady Nadzorczej ORLEN Automatyka, a w 2012 r. został jej dyrektorem Biura Techniki, odpowiedzialnym za zarządzanie częścią operacyjną. W 2013 r. w ramach unii personalnej i procesów połączeniowych pełnił równolegle funkcję dyrektorem Biura ds. Elektrycznych i AKPiA w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Remontowym RemWil (po połączeniu spółek i powstaniu ORLEN Serwis SA objął nadzorem branżę elektryczną i automatyczną). 

Główne obszary kompetencji: zarządzanie projektem, negocjacje, motywowanie, techniki prezentacji, planowanie i priorytety oraz zarządzanie przez cele. 

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej (specjalność automatyka i metrologia elektryczna). Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał także dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uczestniczył w projekcie Akademia Biznesu PKN ORLEN.

Agnieszka Jarecka
 
Członek Zarządu ds. Finansowych

 

Powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Serwis z dniem 1 lipca 2017 r.

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym operacyjnym i kontrolingowo-finansowym w strukturach PKN ORLEN, gdzie zajmowała się wieloma projektami biznesowymi dotyczącymi m.in. koordynacji działań służących poprawie wyników w wybranych spółkach grupy kapitałowej, poprawie warunków handlowych od dostawców jak również planowania działalności operacyjnej i zarządzania kosztami ogólnymi. 

Od 2012 roku pełni w Koncernie funkcję dyrektora Biura Kontrolingu Korporacyjnego. Wcześniej pracowała na stanowisku dyrektora w obszarze Planowania Operacyjnego Polska. W roku 2016/2017 w ramach mobilności GK ORLEN pełniła funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Administracja. 

Od ponad 8 lat pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy ORLEN. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji w organach nadzorujących dla spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2015 roku otrzymała tytuł Zasłużony Pracownik PKN ORLEN za szczególne osiągnięcia zawodowe. 

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.

 ​

​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN