Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd
Ryszard Radomski 
 
Prezes Zarządu

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Serwis z dniem 2 czerwca 2017 r. Jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem doradczym zdobytym m.in. w The Boston Consulting Group. Pracował także jako Prezes Zarządu i Członek Organów Nadzoru Międzynarodowych Korporacji takich jak TXU Polska (Texas Utilities, USA), APT Polska (koncern Verbund, Austria), MVV Polska (Niemcy), Alstom Power Construction (Polska/Francja), Energomontaż Południe (spółka notowana na GPW), oraz jako partner zarządzający, prowadzący własną działalność gospodarczą. Główne obszary kompetencji: zarządzanie operacyjne dużymi organizacjami sektora energetycznego, budowanie krótko i długoterminowych planów biznesowych, zarządzanie aktywami, zarządzanie zmianą, prowadzenie procesów restrukturyzacji, projektów z dziedziny doradztwa strategicznego i inwestycyjnego poparte znajomością różnorodnych kultur organizacyjnych (niemieckiej, austriackiej, francuskiej i polskiej). Ukończył studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także studia MBA na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adam Bieńkowski
 
Członek Zarządu ds. Rozwoju
 
Powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju ORLEN Serwis z dniem 2 czerwca 2017 r. W 1997 r. rozpoczął pracę w Petrochemii Płock jako samodzielny mechanik ds. maszyn wirujących w obszarze rafinerii, w latach 2002-2005 współpracował z firmą Shell Global Solutions jako koordynator projektu, w wyniku którego Zakład Główny PKN ORLEN zdołał znacznie zredukować koszty utrzymania ruchu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu dostępności mechanicznej instalacji produkcyjnych. Od 2005 r. pełnił funkcję głównego inżyniera ds. niezawodności PKN ORLEN, a w latach 2007-2011 pracował w litewskiej spółce zależnej A.B. ORLEN Lietuva (wcześniej A.B. Mazeikiu Nafta) na stanowiskach głównego inżyniera ds. niezawodności i planowania utrzymania ruchu oraz dyrektora ds. planowania i kontroli utrzymania ruchu i inwestycji. Pełnił tam też funkcję kierownika projektu wdrożenia skomputeryzowanego systemu zarządzania majątkiem trwałym zrealizowanego w 2011 r. Główne obszary kompetencji: zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych oraz zarządzanie (posiada certyfikaty uznawane na całym świecie). Jest absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, ukończył także magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Tomasz Dobrowolski
 
Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych ORLEN Serwis z dniem 2 czerwca 2017 r. Od 1989 r. jest związany zawodowo z GK ORLEN, gdzie zdobywał doświadczenie jako inżynier-automatyk w procesach utrzymania ruchu, remontach i inwestycjach na najważniejszych instalacjach petrochemicznych, rafineryjnych oraz energetycznych. W latach 2001-2006 był członkiem Rady Nadzorczej ORLEN Automatyka, a w 2012 r. został jej dyrektorem Biura Techniki, odpowiedzialnym za zarządzanie częścią operacyjną. W 2013 r. w ramach unii personalnej i procesów połączeniowych pełnił równolegle funkcję dyrektorem Biura ds. Elektrycznych i AKPiA w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Remontowym RemWil (po połączeniu spółek i powstaniu ORLEN Serwis SA objął nadzorem branżę elektryczną i automatyczną). Główne obszary kompetencji: zarządzanie projektem, negocjacje, motywowanie, techniki prezentacji, planowanie i priorytety oraz zarządzanie przez cele. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej (specjalność automatyka i metrologia elektryczna). Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał także dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uczestniczył w projekcie Akademia Biznesu PKN ORLEN.

Agnieszka Jarecka
 
Członek Zarządu ds. Finansowych
 

Powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Serwis z dniem 1 lipca 2017 r. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym operacyjnym i kontrolingowo-finansowym w strukturach PKN ORLEN, gdzie zajmowała się wieloma projektami biznesowymi dotyczącymi m.in. koordynacji działań służących poprawie wyników w wybranych spółkach grupy kapitałowej, poprawie warunków handlowych od dostawców jak również planowania działalności operacyjnej i zarządzania kosztami ogólnymi. Od 2012 roku pełni w Koncernie funkcję dyrektora Biura Kontrolingu Korporacyjnego. Wcześniej pracowała na stanowisku dyrektora w obszarze Planowania Operacyjnego Polska. W roku 2016/2017 w ramach mobilności GK ORLEN pełniła funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Administracja. Od ponad 8 lat pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy ORLEN. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji w organach nadzorujących dla spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2015 roku otrzymała tytuł Zasłużony Pracownik PKN ORLEN za szczególne osiągnięcia zawodowe. Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.

 ​

 
 

Marki Grupy ORLEN