Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
ORLEN Serwis.jpg
 
 
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 
ORLEN Serwis Spółka Akcyjna jest firmą realizującą prace w zakresie budowy, utrzymania ruchu, remontów i modernizacji, w branżach mechanicznej, elektrycznej, automatyki, maszyn wirowych, urządzeń dźwignicowych oraz transportu i pakowania wyrobów.
 
Spółka realizuje przyjętą  Politykę poprzez: 
 
  • wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, PN-ISO/IEC 27001, PN-EN 3834-2

  • spełnienie: wymagań klienta, wewnętrznych aktów organizacyjnych, wymagań prawnych (włącznie z wymaganiami w zakresie jakości, BHP, środowiska, bezpieczeństwa informacji i spawalnictwa), korporacyjnych oraz innych,

  • doskonalenie usług, celem ich realizacji na jak najwyższym poziomie,

  • stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu minimalizowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zapobiegania zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

  • podejmowanie aktywnych działań na rzecz ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska,

  • podejmowanie działań w celu utrzymania zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa informacji,

  • podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników oraz ich angażowanie do działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa informacji,

  • współpracę z innymi Spółkami GK ORLEN.

 
 
Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów, zapewnia zachowanie integralności wdrożonych systemów oraz, że Polityka ta jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników firmy.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN